Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Ilex affinis Gardner LC

 
Aquifoliaceae 43 11 Παρατηρήσεις
Ilex affinis
Ilex affinis
Ilex affinis
Ilex affinis
Ilex ambigua
Ilex ambigua

Ilex aquifolium L. LC

Αρκουδοπούρναρο
Aquifoliaceae 11.389 9.208 Παρατηρήσεις
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium

Ilex brevicuspis Reissek

 
Aquifoliaceae 1 1 Παρατήρηση
Ilex brevicuspis

Ilex cassine L. LC

 
Aquifoliaceae 59 43 Παρατηρήσεις
Ilex cassine
Ilex cassine
Ilex cassine
Ilex cassine

Ilex colchica Pojark.

 
Aquifoliaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Ilex colchica
Ilex colchica
Ilex colchica

Ilex coriacea (Pursh) Chapm. LC

 
Aquifoliaceae 15 10 Παρατηρήσεις
Ilex coriacea
Ilex coriacea
Ilex coriacea
Ilex coriacea

Ilex cornuta Lindl. & Paxton LC

 
Aquifoliaceae 330 250 Παρατηρήσεις
Ilex cornuta
Ilex cornuta
Ilex cornuta
Ilex cornuta

Ilex costaricensis Donn.Sm.

 
Aquifoliaceae 18 1 Παρατήρηση
Ilex costaricensis
Ilex costaricensis
Ilex costaricensis
Ilex costaricensis

Ilex crenata Thunb.

 
Aquifoliaceae 267 200 Παρατηρήσεις
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex decidua Walter LC

 
Aquifoliaceae 274 223 Παρατηρήσεις
Ilex decidua
Ilex decidua
Ilex decidua
Ilex decidua

Ilex dipyrena Wall. LC

 
Aquifoliaceae 40 30 Παρατηρήσεις
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena
Ilex dipyrena

Ilex fragilis Hook.f. LC

 
Aquifoliaceae 14 2 Παρατηρήσεις
Ilex fragilis
Ilex fragilis
Ilex fragilis
Ilex fragilis

Ilex glabra (L.) A. Gray LC

 
Aquifoliaceae 100 71 Παρατηρήσεις
Ilex glabra
Ilex glabra
Ilex glabra
Ilex glabra

Ilex hylonoma Hu & T. Tang LC

 
Aquifoliaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Ilex hylonoma
Ilex hylonoma
Ilex hylonoma
Ilex hylonoma

Ilex jenmanii Loes. LC

 
Aquifoliaceae 14 14 Παρατηρήσεις
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii
Ilex jenmanii

Ilex latifolia Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 15 10 Παρατηρήσεις
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex laureola Triana

 
Aquifoliaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Ilex laureola
Ilex laureola
Ilex laureola
Ilex laureola

Ilex martiniana D.Don LC

 
Aquifoliaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Ilex martiniana
Ilex martiniana
Ilex martiniana
Ilex martiniana

Ilex mitis (L.) Radlk. LC

 
Aquifoliaceae 21 7 Παρατηρήσεις
Ilex mitis
Ilex mitis
Ilex mitis
Ilex mitis

Ilex myrtifolia Walter LC

 
Aquifoliaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Ilex myrtifolia
Ilex myrtifolia
Ilex myrtifolia
Ilex myrtifolia

Ilex opaca Aiton LC

 
Aquifoliaceae 945 795 Παρατηρήσεις
Ilex opaca
Ilex opaca
Ilex opaca
Ilex opaca
Ilex pedunculosa

Ilex perado Aiton LC

 
Aquifoliaceae 19 10 Παρατηρήσεις
Ilex perado
Ilex perado
Ilex perado
Ilex perado

Ilex pernyi Franch. LC

 
Aquifoliaceae 20 12 Παρατηρήσεις
Ilex pernyi
Ilex pernyi
Ilex pernyi
Ilex pernyi

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 28 23 Παρατηρήσεις
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda

Ilex rugulosa Huber

 
Aquifoliaceae 1 1 Παρατήρηση
Ilex rugulosa
Ilex sugerokii
Ilex sugerokii

Ilex theezans Mart.

 
Aquifoliaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Ilex theezans
Ilex theezans
Ilex theezans
Ilex theezans

Ilex verticillata (L.) A. Gray LC

 
Aquifoliaceae 896 723 Παρατηρήσεις
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata
Ilex verticillata

Ilex vomitoria Aiton LC

 
Aquifoliaceae 535 440 Παρατηρήσεις
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria
Ilex vomitoria