Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Indigofera amblyantha Craib

 
Leguminosae 2 1 Παρατήρηση
Indigofera amblyantha
Indigofera amblyantha

Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill

 
Leguminosae 123 31 Παρατηρήσεις
Indigofera ammoxylum
Indigofera ammoxylum
Indigofera ammoxylum
Indigofera ammoxylum

Indigofera argentea Burm.f.

 
Leguminosae 13 6 Παρατηρήσεις
Indigofera argentea
Indigofera argentea
Indigofera argentea
Indigofera argentea

Indigofera arrecta A.Rich.

 
Leguminosae 47 19 Παρατηρήσεις
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta

Indigofera astragalina DC.

 
Leguminosae 4 2 Παρατηρήσεις
Indigofera astragalina
Indigofera astragalina
Indigofera astragalina
Indigofera astragalina

Indigofera australis Willd.

 
Leguminosae 10 7 Παρατηρήσεις
Indigofera australis
Indigofera australis
Indigofera australis
Indigofera australis

Indigofera binderi Kotschy

 
Leguminosae 53 19 Παρατηρήσεις
Indigofera binderi
Indigofera binderi
Indigofera binderi
Indigofera binderi

Indigofera bogdanii J.B.Gillett

 
Leguminosae 6 2 Παρατηρήσεις
Indigofera bogdanii
Indigofera bogdanii
Indigofera bogdanii
Indigofera bogdanii

Indigofera brevicalyx Baker f.

 
Leguminosae 44 22 Παρατηρήσεις
Indigofera brevicalyx
Indigofera brevicalyx
Indigofera brevicalyx
Indigofera brevicalyx

Indigofera cordifolia Roth

 
Leguminosae 5 3 Παρατηρήσεις
Indigofera cordifolia
Indigofera cordifolia
Indigofera cordifolia
Indigofera cordifolia

Indigofera decora Lindl.

 
Leguminosae 27 19 Παρατηρήσεις
Indigofera decora
Indigofera decora
Indigofera decora
Indigofera decora

Indigofera diphylla Vent.

 
Leguminosae 18 7 Παρατηρήσεις
Indigofera diphylla
Indigofera diphylla
Indigofera diphylla
Indigofera diphylla

Indigofera dosua D.Don

 
Leguminosae 1 1 Παρατήρηση
Indigofera dosua

Indigofera glabra L.

 
Leguminosae 2 1 Παρατήρηση
Indigofera glabra
Indigofera glabra

Indigofera hendecaphylla Jacq.

 
Leguminosae 30 12 Παρατηρήσεις
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla

Indigofera heterantha Brandis LC

 
Leguminosae 82 61 Παρατηρήσεις
Indigofera heterantha
Indigofera heterantha
Indigofera heterantha
Indigofera heterantha

Indigofera himalayensis Ali DD

 
Leguminosae 1 1 Παρατήρηση
Indigofera himalayensis

Indigofera hirsuta L.

 
Leguminosae 92 54 Παρατηρήσεις
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta

Indigofera lespedezioides Kunth

 
Leguminosae 44 6 Παρατηρήσεις
Indigofera lespedezioides
Indigofera lespedezioides
Indigofera lespedezioides
Indigofera lespedezioides

Indigofera linnaei Ali

 
Leguminosae 10 5 Παρατηρήσεις
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei

Indigofera miniata Ortega LC

 
Leguminosae 68 61 Παρατηρήσεις
Indigofera miniata
Indigofera miniata
Indigofera miniata
Indigofera miniata

Indigofera oblongifolia Forssk. LC

 
Leguminosae 13 5 Παρατηρήσεις
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia

Indigofera schimperi Jaub. & Spach

 
Leguminosae 20 6 Παρατηρήσεις
Indigofera schimperi
Indigofera schimperi
Indigofera schimperi
Indigofera schimperi

Indigofera senegalensis Lam.

 
Leguminosae 7 4 Παρατηρήσεις
Indigofera senegalensis
Indigofera senegalensis
Indigofera senegalensis
Indigofera senegalensis

Indigofera spicata Forssk.

 
Leguminosae 97 66 Παρατηρήσεις
Indigofera spicata
Indigofera spicata
Indigofera spicata
Indigofera spicata

Indigofera spinosa Forssk.

 
Leguminosae 16 6 Παρατηρήσεις
Indigofera spinosa
Indigofera spinosa
Indigofera spinosa
Indigofera spinosa

Indigofera suffruticosa Mill.

 
Leguminosae 42 21 Παρατηρήσεις
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa

Indigofera swaziensis Bolus

 
Leguminosae 4 2 Παρατηρήσεις
Indigofera swaziensis
Indigofera swaziensis
Indigofera swaziensis
Indigofera swaziensis
Indigofera szechuensis
Indigofera szechuensis

Indigofera tinctoria L.

 
Leguminosae 160 113 Παρατηρήσεις
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria

Indigofera vohemarensis Baill.

 
Leguminosae 33 15 Παρατηρήσεις
Indigofera vohemarensis
Indigofera vohemarensis
Indigofera vohemarensis
Indigofera vohemarensis

Indigofera volkensii Taub.

 
Leguminosae 123 72 Παρατηρήσεις
Indigofera volkensii
Indigofera volkensii
Indigofera volkensii
Indigofera volkensii