Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Lindernia dubia (L.) Pennell LC

 
Linderniaceae 176 106 Παρατηρήσεις
Lindernia dubia
Lindernia dubia
Lindernia dubia
Lindernia dubia

Lindernia grandiflora Nutt.

 
Linderniaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Lindernia grandiflora
Lindernia grandiflora
Lindernia grandiflora