Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Lycianthes ferruginea Bitter

 
Solanaceae 14 4 Παρατηρήσεις
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea

Lycianthes heteroclita (Sendtn.) Bitter LC

 
Solanaceae 15 2 Παρατηρήσεις
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita

Lycianthes multiflora Bitter

 
Solanaceae 63 11 Παρατηρήσεις
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora
Lycianthes rantonnei
Lycianthes rantonnei
Lycianthes rantonnei
Lycianthes rantonnei

Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter

Σολάνο
Solanaceae 1.119 855 Παρατηρήσεις
Lycianthes rantonnetii
Lycianthes rantonnetii
Lycianthes rantonnetii
Lycianthes rantonnetii