Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Medinilla intermedia H. Perrier

 
Melastomataceae 38 5 Παρατηρήσεις
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 479 384 Παρατηρήσεις
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica