Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Medinilla intermedia H. Perrier

 
Melastomataceae 44 10 Παρατηρήσεις
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia
Medinilla intermedia

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 871 703 Παρατηρήσεις
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica