Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Melastoma malabathricum L.

 
Melastomataceae 496 363 Παρατηρήσεις
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum
Melastoma malabathricum

Melastoma polyanthum Burm. f.

 
Melastomataceae 5 5 Παρατηρήσεις
Melastoma polyanthum
Melastoma polyanthum
Melastoma polyanthum
Melastoma polyanthum