Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Meriania nobilis Triana LC

 
Melastomataceae 14 8 Παρατηρήσεις
Meriania nobilis
Meriania nobilis
Meriania nobilis
Meriania nobilis