Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Nyssa aquatica L. LC

 
Cornaceae 37 30 Παρατηρήσεις
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica

Nyssa sinensis Oliv.

 
Cornaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis

Nyssa sylvatica Marshall LC

 
Cornaceae 639 423 Παρατηρήσεις
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica