Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Paypayrola guianensis Aubl. LC

 
Violaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis

Paypayrola hulkiana Pulle

 
Violaceae 20 2 Παρατηρήσεις
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana