Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Pelargonium × hortorum L.H. Bailey

 
Geraniaceae 2.208 1.954 Παρατηρήσεις
Pelargonium × hortorum
Pelargonium × hortorum
Pelargonium × hortorum
Pelargonium × hortorum

Pelargonium abrotanifolium Jacq.

 
Geraniaceae 14 8 Παρατηρήσεις
Pelargonium abrotanifolium
Pelargonium abrotanifolium
Pelargonium abrotanifolium
Pelargonium abrotanifolium

Pelargonium acetosum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Pelargonium acetosum
Pelargonium acetosum
Pelargonium acetosum
Pelargonium acetosum
Pelargonium acraeum
Pelargonium acraeum

Pelargonium alternans J.C. Wendl.

 
Geraniaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Pelargonium alternans
Pelargonium alternans

Pelargonium bowkeri Harv.

 
Geraniaceae 1 1 Παρατήρηση
Pelargonium bowkeri

Pelargonium capitatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 27 18 Παρατηρήσεις
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum

Pelargonium carnosum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 14 6 Παρατηρήσεις
Pelargonium carnosum
Pelargonium carnosum
Pelargonium carnosum
Pelargonium carnosum

Pelargonium caylae Humbert

 
Geraniaceae 1 1 Παρατήρηση
Pelargonium caylae
Pelargonium columbinum
Pelargonium columbinum

Pelargonium crassicaule L'Hér.

 
Geraniaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Pelargonium crassicaule
Pelargonium crassicaule
Pelargonium crassicaule
Pelargonium crassicaule

Pelargonium crithmifolium Sm.

 
Geraniaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Pelargonium crithmifolium
Pelargonium crithmifolium
Pelargonium crithmifolium
Pelargonium crithmifolium

Pelargonium cucullatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 26 16 Παρατηρήσεις
Pelargonium cucullatum
Pelargonium cucullatum
Pelargonium cucullatum
Pelargonium cucullatum

Pelargonium echinatum Curtis

 
Geraniaceae 23 9 Παρατηρήσεις
Pelargonium echinatum
Pelargonium echinatum
Pelargonium echinatum
Pelargonium echinatum
Pelargonium elongatum
Pelargonium fruticosum
Pelargonium fruticosum

Pelargonium fulgidum L'Hér.

 
Geraniaceae 10 7 Παρατηρήσεις
Pelargonium fulgidum
Pelargonium fulgidum
Pelargonium fulgidum
Pelargonium fulgidum

Pelargonium glechomoides A. Rich.

 
Geraniaceae 46 14 Παρατηρήσεις
Pelargonium glechomoides
Pelargonium glechomoides
Pelargonium glechomoides
Pelargonium glechomoides

Pelargonium grandiflorum Willd.

 
Geraniaceae 230 206 Παρατηρήσεις
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum

Pelargonium graveolens L'Hér.

Αρμπαρόριζα
Geraniaceae 5.153 4.567 Παρατηρήσεις
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens

Pelargonium hispidum Willd.

 
Geraniaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Pelargonium hispidum
Pelargonium hispidum
Pelargonium hypoleucum

Pelargonium inodorum Willd.

 
Geraniaceae 27 22 Παρατηρήσεις
Pelargonium inodorum
Pelargonium inodorum
Pelargonium inodorum
Pelargonium inodorum

Pelargonium inquinans (L.) L'Hér.

Γεράνι
Geraniaceae 34 24 Παρατηρήσεις
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans

Pelargonium ionidiflorum Steud.

 
Geraniaceae 13 10 Παρατηρήσεις
Pelargonium ionidiflorum
Pelargonium ionidiflorum
Pelargonium ionidiflorum
Pelargonium ionidiflorum
Pelargonium laevigatum
Pelargonium laevigatum
Pelargonium multicaule
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Loading...