Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche

 
Compositae 5 3 Παρατηρήσεις
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa

Perezia coerulescens Wedd.

 
Compositae 14 6 Παρατηρήσεις
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens

Perezia linearis Less.

 
Compositae 5 3 Παρατηρήσεις
Perezia linearis
Perezia linearis
Perezia linearis
Perezia linearis

Perezia pedicularidifolia Less.

 
Compositae 5 4 Παρατηρήσεις
Perezia pedicularidifolia
Perezia pedicularidifolia
Perezia pedicularidifolia
Perezia pedicularidifolia

Perezia pilifera Hook. & Arn.

 
Compositae 4 2 Παρατηρήσεις
Perezia pilifera
Perezia pilifera
Perezia pilifera
Perezia pilifera

Perezia pungens Less.

 
Compositae 3 3 Παρατηρήσεις
Perezia pungens
Perezia pungens
Perezia pungens

Perezia pygmaea Wedd.

 
Compositae 2 2 Παρατηρήσεις
Perezia pygmaea
Perezia pygmaea