Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Picris albida Ball

 
Compositae 13 4 Παρατηρήσεις
Picris albida
Picris albida
Picris albida
Picris albida

Picris asplenioides L.

 
Compositae 9 4 Παρατηρήσεις
Picris asplenioides
Picris asplenioides
Picris asplenioides
Picris asplenioides

Picris cupuligera (Durieu) Walp.

 
Compositae 8 3 Παρατηρήσεις
Picris cupuligera
Picris cupuligera
Picris cupuligera
Picris cupuligera

Picris hieracioides Sibth. & Sm.

 
Compositae 234 158 Παρατηρήσεις
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides