Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae 22 7 Παρατηρήσεις
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris cretica L.

 
Pteridaceae 564 468 Παρατηρήσεις
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica

Pteris dentata Forssk. LC

 
Pteridaceae 19 4 Παρατηρήσεις
Pteris dentata
Pteris dentata
Pteris dentata
Pteris dentata

Pteris ensiformis Burm. f.

 
Pteridaceae 37 33 Παρατηρήσεις
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis

Pteris falcata Sodiro

 
Pteridaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Pteris falcata
Pteris falcata

Pteris fauriei Hieron.

 
Pteridaceae 52 16 Παρατηρήσεις
Pteris fauriei
Pteris fauriei
Pteris fauriei
Pteris fauriei

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae 28 17 Παρατηρήσεις
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris multifida Poir.

 
Pteridaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida

Pteris propinqua J. Agardh

 
Pteridaceae 9 2 Παρατηρήσεις
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita

Pteris tremula R. Br.

 
Pteridaceae 105 99 Παρατηρήσεις
Pteris tremula
Pteris tremula
Pteris tremula
Pteris tremula

Pteris tripartita Sw.

 
Pteridaceae 29 17 Παρατηρήσεις
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita

Pteris vittata L. LC

 
Pteridaceae 267 211 Παρατηρήσεις
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata