Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata