Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching

 
Polypodiaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Pyrrosia adnascens
Pyrrosia adnascens
Pyrrosia adnascens

Pyrrosia confluens (R. Br.) Ching

 
Polypodiaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Pyrrosia confluens
Pyrrosia confluens
Pyrrosia confluens
Pyrrosia confluens

Pyrrosia lanceolata (L.) Farw.

 
Polypodiaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Pyrrosia lanceolata
Pyrrosia lanceolata
Pyrrosia lanceolata
Pyrrosia lanceolata

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.

 
Polypodiaceae 15 6 Παρατηρήσεις
Pyrrosia lingua
Pyrrosia lingua
Pyrrosia lingua
Pyrrosia lingua