Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Quercus × benderi Baen.

 
Fagaceae 2 1 Παρατήρηση
Quercus × benderi
Quercus × benderi

Quercus × coutinhoi Samp.

 
Fagaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Quercus × coutinhoi
Quercus × coutinhoi

Quercus × hispanica Lam.

 
Fagaceae 24 11 Παρατηρήσεις
Quercus × hispanica
Quercus × hispanica
Quercus × hispanica
Quercus × hispanica

Quercus × leana Nutt.

 
Fagaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Quercus × leana
Quercus × leana
Quercus × leana
Quercus × leana

Quercus × ludoviciana Sarg.

 
Fagaceae 1 1 Παρατήρηση
Quercus × ludoviciana

Quercus × schochiana Dieck

 
Fagaceae 1 1 Παρατήρηση
Quercus × schochiana

Quercus acuta Thunb. LC

 
Fagaceae 21 4 Παρατηρήσεις
Quercus acuta
Quercus acuta
Quercus acuta
Quercus acuta

Quercus acutissima Carruth. LC

 
Fagaceae 34 21 Παρατηρήσεις
Quercus acutissima
Quercus acutissima
Quercus acutissima
Quercus acutissima

Quercus afares Pomel VU

 
Fagaceae 4 1 Παρατήρηση
Quercus afares
Quercus afares
Quercus afares
Quercus afares

Quercus affinis Scheidw. LC

 
Fagaceae 10 2 Παρατηρήσεις
Quercus affinis
Quercus affinis
Quercus affinis
Quercus affinis

Quercus agrifolia Née LC

 
Fagaceae 53 29 Παρατηρήσεις
Quercus agrifolia
Quercus agrifolia
Quercus agrifolia
Quercus agrifolia

Quercus alba L. LC

 
Fagaceae 245 175 Παρατηρήσεις
Quercus alba
Quercus alba
Quercus alba
Quercus alba

Quercus aliena Blume LC

 
Fagaceae 15 7 Παρατηρήσεις
Quercus aliena
Quercus aliena
Quercus aliena
Quercus aliena

Quercus alnifolia Poech LC

Λατζιά
Fagaceae 10 7 Παρατηρήσεις
Quercus alnifolia
Quercus alnifolia
Quercus alnifolia
Quercus alnifolia

Quercus annulata Sm. LC

 
Fagaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Quercus annulata
Quercus annulata
Quercus annulata
Quercus annulata

Quercus arizonica Sarg. LC

 
Fagaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Quercus arizonica
Quercus arizonica

Quercus arkansana Sarg.

 
Fagaceae 11 8 Παρατηρήσεις
Quercus arkansana
Quercus arkansana
Quercus arkansana
Quercus arkansana

Quercus aucheri Jaub. & Spach LC

 
Fagaceae 1 1 Παρατήρηση
Quercus aucheri

Quercus austrina Small VU

 
Fagaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Quercus austrina
Quercus austrina
Quercus austrina
Quercus austrina

Quercus berberidifolia Liebm. LC

 
Fagaceae 38 37 Παρατηρήσεις
Quercus berberidifolia
Quercus berberidifolia
Quercus berberidifolia
Quercus berberidifolia

Quercus bicolor Willd. LC

 
Fagaceae 183 113 Παρατηρήσεις
Quercus bicolor
Quercus bicolor
Quercus bicolor
Quercus bicolor

Quercus boyntonii Beadle CR

 
Fagaceae 1 1 Παρατήρηση
Quercus boyntonii

Quercus brantii Lindl. LC

 
Fagaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Quercus brantii
Quercus brantii
Quercus brantii
Quercus brantii

Quercus buckleyi Nixon & Dorr LC

 
Fagaceae 1 1 Παρατήρηση
Quercus buckleyi

Quercus canariensis Willd. DD

 
Fagaceae 249 175 Παρατηρήσεις
Quercus canariensis
Quercus canariensis
Quercus canariensis
Quercus canariensis

Quercus canbyi Trel. LC

 
Fagaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Quercus canbyi
Quercus canbyi
Quercus canbyi
Quercus canbyi

Quercus castaneifolia C.A.Mey. NT

 
Fagaceae 291 189 Παρατηρήσεις
Quercus castaneifolia
Quercus castaneifolia
Quercus castaneifolia
Quercus castaneifolia

Quercus cerris L. LC

 
Fagaceae 2.029 1.456 Παρατηρήσεις
Quercus cerris
Quercus cerris
Quercus cerris
Quercus cerris

Quercus chenii Nakai NT

 
Fagaceae 1 1 Παρατήρηση
Quercus chenii

Quercus chrysolepis Liebm. LC

 
Fagaceae 130 126 Παρατηρήσεις
Quercus chrysolepis
Quercus chrysolepis
Quercus chrysolepis
Quercus chrysolepis

Quercus coccifera L. LC

Πουρνάρι
Fagaceae 3.336 2.460 Παρατηρήσεις
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera

Quercus coccinea Münchh. LC

 
Fagaceae 82 55 Παρατηρήσεις
Quercus coccinea
Quercus coccinea
Quercus coccinea
Quercus coccinea

Quercus crassifolia Bonpl. LC

 
Fagaceae 3 1 Παρατήρηση
Quercus crassifolia
Quercus crassifolia
Quercus crassifolia

Quercus crenata Lam. DD

 
Fagaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Quercus crenata
Quercus crenata
Quercus crenata
Quercus crenata

Quercus dentata Thunb.

 
Fagaceae 48 18 Παρατηρήσεις
Quercus dentata
Quercus dentata
Quercus dentata
Quercus dentata

Quercus douglasii Hook. & Arn. LC

 
Fagaceae 1 1 Παρατήρηση
Quercus douglasii

Quercus dumosa Nutt. EN

 
Fagaceae 22 21 Παρατηρήσεις
Quercus dumosa
Quercus dumosa
Quercus dumosa
Quercus dumosa

Quercus durata Jeps. LC

 
Fagaceae 43 40 Παρατηρήσεις
Quercus durata
Quercus durata
Quercus durata
Quercus durata

Quercus ellipsoidalis E.J.Hill LC

 
Fagaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Quercus ellipsoidalis
Quercus ellipsoidalis
Quercus ellipsoidalis
Quercus ellipsoidalis

Quercus emoryi Torr. LC

 
Fagaceae 18 16 Παρατηρήσεις
Quercus emoryi
Quercus emoryi
Quercus emoryi
Quercus emoryi

Quercus engelmannii Greene EN

 
Fagaceae 37 35 Παρατηρήσεις
Quercus engelmannii
Quercus engelmannii
Quercus engelmannii
Quercus engelmannii

Quercus faginea Lam. LC

 
Fagaceae 946 680 Παρατηρήσεις
Quercus faginea
Quercus faginea
Quercus faginea
Quercus faginea

Quercus falcata Michx. LC

 
Fagaceae 18 10 Παρατηρήσεις
Quercus falcata
Quercus falcata
Quercus falcata
Quercus falcata

Quercus frainetto Ten. LC

 
Fagaceae 207 148 Παρατηρήσεις
Quercus frainetto
Quercus frainetto
Quercus frainetto
Quercus frainetto

Quercus fusiformis Small LC

 
Fagaceae 112 89 Παρατηρήσεις
Quercus fusiformis
Quercus fusiformis
Quercus fusiformis
Quercus fusiformis

Quercus gambelii Nutt. LC

 
Fagaceae 89 77 Παρατηρήσεις
Quercus gambelii
Quercus gambelii
Quercus gambelii
Quercus gambelii

Quercus garryana Douglas ex Hook. LC

 
Fagaceae 122 111 Παρατηρήσεις
Quercus garryana
Quercus garryana
Quercus garryana
Quercus garryana

Quercus geminata Small LC

 
Fagaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Quercus geminata
Quercus geminata
Quercus geminata
Quercus geminata

Quercus germana Schltdl. & Cham. LC

 
Fagaceae 3 1 Παρατήρηση
Quercus germana
Quercus germana
Quercus germana
Loading...