Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Ranunculus abortivus L.

 
Ranunculaceae 319 251 Παρατηρήσεις
Ranunculus abortivus
Ranunculus abortivus
Ranunculus abortivus
Ranunculus abortivus

Ranunculus aconitifolius L.

 
Ranunculaceae 1.123 737 Παρατηρήσεις
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius

Ranunculus acris L.

 
Ranunculaceae 8.334 6.465 Παρατηρήσεις
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus adoneus A. Gray

 
Ranunculaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Ranunculus adoneus
Ranunculus adoneus
Ranunculus adoneus
Ranunculus adoneus
Ranunculus adoxifolius
Ranunculus adoxifolius
Ranunculus adoxifolius
Ranunculus adoxifolius

Ranunculus aduncus Gren.

 
Ranunculaceae 45 16 Παρατηρήσεις
Ranunculus aduncus
Ranunculus aduncus
Ranunculus aduncus
Ranunculus aduncus

Ranunculus alpestris L.

 
Ranunculaceae 361 253 Παρατηρήσεις
Ranunculus alpestris
Ranunculus alpestris
Ranunculus alpestris
Ranunculus alpestris

Ranunculus ambigens S. Watson LC

 
Ranunculaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Ranunculus ambigens
Ranunculus ambigens
Ranunculus ambigens
Ranunculus ambigens

Ranunculus amplexicaulis L.

 
Ranunculaceae 108 46 Παρατηρήσεις
Ranunculus amplexicaulis
Ranunculus amplexicaulis
Ranunculus amplexicaulis
Ranunculus amplexicaulis

Ranunculus apiifolius Pers.

 
Ranunculaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Ranunculus apiifolius
Ranunculus apiifolius
Ranunculus apiifolius
Ranunculus apiifolius

Ranunculus aquatilis L. LC

 
Ranunculaceae 397 308 Παρατηρήσεις
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 328 211 Παρατηρήσεις
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus asiaticus L.

 
Ranunculaceae 1.603 1.424 Παρατηρήσεις
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus

Ranunculus auricomus L.

 
Ranunculaceae 1.203 825 Παρατηρήσεις
Ranunculus auricomus
Ranunculus auricomus
Ranunculus auricomus
Ranunculus auricomus
Ranunculus bilobus

Ranunculus brotherusii Freyn

 
Ranunculaceae 23 4 Παρατηρήσεις
Ranunculus brotherusii
Ranunculus brotherusii
Ranunculus brotherusii
Ranunculus brotherusii

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 3.365 2.010 Παρατηρήσεις
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus bullatus L.

 
Ranunculaceae 145 91 Παρατηρήσεις
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus

Ranunculus californicus Benth.

 
Ranunculaceae 166 162 Παρατηρήσεις
Ranunculus californicus
Ranunculus californicus
Ranunculus californicus
Ranunculus californicus

Ranunculus canus Benth.

 
Ranunculaceae 11 11 Παρατηρήσεις
Ranunculus canus
Ranunculus canus
Ranunculus canus
Ranunculus canus

Ranunculus carinthiacus Hoppe

 
Ranunculaceae 13 4 Παρατηρήσεις
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus carinthiacus

Ranunculus cassubicus L.

 
Ranunculaceae 13 8 Παρατηρήσεις
Ranunculus cassubicus
Ranunculus cassubicus
Ranunculus cassubicus
Ranunculus cassubicus

Ranunculus circinatus Sibth.

 
Ranunculaceae 26 16 Παρατηρήσεις
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus

Ranunculus cordiger Viv.

 
Ranunculaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Ranunculus cordiger
Ranunculus cordiger
Ranunculus cordiger
Ranunculus cordiger

Ranunculus cortusifolius Willd.

 
Ranunculaceae 161 90 Παρατηρήσεις
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius

Ranunculus creticus L.

 
Ranunculaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus

Ranunculus demissus DC.

 
Ranunculaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Ranunculus demissus
Ranunculus demissus
Ranunculus demissus
Ranunculus demissus

Ranunculus diffusus DC.

 
Ranunculaceae 16 2 Παρατηρήσεις
Ranunculus diffusus
Ranunculus diffusus
Ranunculus diffusus
Ranunculus diffusus
Ranunculus donianus
Ranunculus donianus
Ranunculus donianus

Ranunculus eschscholtzii Schltdl.

 
Ranunculaceae 22 22 Παρατηρήσεις
Ranunculus eschscholtzii
Ranunculus eschscholtzii
Ranunculus eschscholtzii
Ranunculus eschscholtzii

Ranunculus filamentosus Wedd.

 
Ranunculaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Ranunculus filamentosus
Ranunculus filamentosus
Ranunculus filamentosus
Ranunculus filamentosus

Ranunculus flabellaris Raf. LC

 
Ranunculaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Ranunculus flabellaris
Ranunculus flabellaris
Ranunculus flabellaris
Ranunculus flabellaris

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 1.030 748 Παρατηρήσεις
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus fluitans Lam. LC

 
Ranunculaceae 372 246 Παρατηρήσεις
Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans

Ranunculus glaberrimus Hook.

 
Ranunculaceae 54 49 Παρατηρήσεις
Ranunculus glaberrimus
Ranunculus glaberrimus
Ranunculus glaberrimus
Ranunculus glaberrimus

Ranunculus gmelinii DC. LC

 
Ranunculaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Ranunculus gmelinii
Ranunculus gmelinii

Ranunculus gormanii Greene

 
Ranunculaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Ranunculus gormanii
Ranunculus gormanii
Ranunculus gormanii

Ranunculus gramineus L.

 
Ranunculaceae 418 260 Παρατηρήσεις
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus

Ranunculus granatensis Boiss. LC

 
Ranunculaceae 19 15 Παρατηρήσεις
Ranunculus granatensis
Ranunculus granatensis
Ranunculus granatensis
Ranunculus granatensis
Ranunculus gregarius
Ranunculus gregarius

Ranunculus grenierianus Jord.

 
Ranunculaceae 6 4 Παρατηρήσεις
Ranunculus grenierianus
Ranunculus grenierianus
Ranunculus grenierianus
Ranunculus grenierianus
Loading...