Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Rhexia alifanus Walter

 
Melastomataceae 10 10 Παρατηρήσεις
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus

Rhexia mariana L.

 
Melastomataceae 120 103 Παρατηρήσεις
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana

Rhexia virginica L. LC

 
Melastomataceae 79 70 Παρατηρήσεις
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica