Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Rinorea amapensis Hekking LC

 
Violaceae 58 4 Παρατηρήσεις
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis

Rinorea deflexiflora Bartlett

 
Violaceae 39 8 Παρατηρήσεις
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora

Rinorea hummelii Sprague LC

 
Violaceae 39 6 Παρατηρήσεις
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii

Rinorea neglecta Sandwith LC

 
Violaceae 54 3 Παρατηρήσεις
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta