Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Sedum acre L.

 
Crassulaceae 4.601 3.870 Παρατηρήσεις
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre

Sedum adolphii Raym.-Hamet

 
Crassulaceae 1.838 1.691 Παρατηρήσεις
Sedum adolphii
Sedum adolphii
Sedum adolphii
Sedum adolphii

Sedum aizoon L.

 
Crassulaceae 24 20 Παρατηρήσεις
Sedum aizoon
Sedum aizoon
Sedum aizoon
Sedum aizoon

Sedum albomarginatum R.T. Clausen

 
Crassulaceae 31 26 Παρατηρήσεις
Sedum albomarginatum
Sedum albomarginatum
Sedum albomarginatum
Sedum albomarginatum

Sedum album L.

 
Crassulaceae 6.489 5.446 Παρατηρήσεις
Sedum album
Sedum album
Sedum album
Sedum album

Sedum allantoides Rose

 
Crassulaceae 32 31 Παρατηρήσεις
Sedum allantoides
Sedum allantoides
Sedum allantoides
Sedum allantoides

Sedum alpestre Vill.

 
Crassulaceae 145 85 Παρατηρήσεις
Sedum alpestre
Sedum alpestre
Sedum alpestre
Sedum alpestre

Sedum amplexicaule DC.

 
Crassulaceae 132 72 Παρατηρήσεις
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule

Sedum anacampseros L.

 
Crassulaceae 30 14 Παρατηρήσεις
Sedum anacampseros
Sedum anacampseros
Sedum anacampseros
Sedum anacampseros

Sedum andegavense (DC.) Desv.

 
Crassulaceae 141 80 Παρατηρήσεις
Sedum andegavense
Sedum andegavense
Sedum andegavense
Sedum andegavense

Sedum anglicum Huds.

 
Crassulaceae 597 384 Παρατηρήσεις
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum

Sedum annuum L.

 
Crassulaceae 75 42 Παρατηρήσεις
Sedum annuum
Sedum annuum
Sedum annuum
Sedum annuum

Sedum atratum L.

 
Crassulaceae 309 193 Παρατηρήσεις
Sedum atratum
Sedum atratum
Sedum atratum
Sedum atratum

Sedum brevifolium DC.

 
Crassulaceae 346 237 Παρατηρήσεις
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium

Sedum burrito Moran

 
Crassulaceae 907 863 Παρατηρήσεις
Sedum burrito
Sedum burrito
Sedum burrito
Sedum burrito

Sedum caeruleum L.

 
Crassulaceae 296 212 Παρατηρήσεις
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum

Sedum candolleanum G.López

 
Crassulaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Sedum candolleanum
Sedum candolleanum

Sedum cepaea L.

 
Crassulaceae 405 305 Παρατηρήσεις
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea

Sedum clavatum R.T. Clausen

 
Crassulaceae 531 503 Παρατηρήσεις
Sedum clavatum
Sedum clavatum
Sedum clavatum
Sedum clavatum

Sedum cockerellii Britton

 
Crassulaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Sedum cockerellii
Sedum cockerellii

Sedum compressum Rose

 
Crassulaceae 13 12 Παρατηρήσεις
Sedum compressum
Sedum compressum
Sedum compressum
Sedum compressum

Sedum craigii R.T. Clausen

 
Crassulaceae 21 20 Παρατηρήσεις
Sedum craigii
Sedum craigii
Sedum craigii
Sedum craigii

Sedum cuspidatum E.J. Alexander

 
Crassulaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Sedum cuspidatum
Sedum cuspidatum
Sedum cuspidatum
Sedum cuspidatum

Sedum cyaneum J. Rudolph

 
Crassulaceae 9 9 Παρατηρήσεις
Sedum cyaneum
Sedum cyaneum
Sedum cyaneum
Sedum cyaneum

Sedum dasyphyllum L.

 
Crassulaceae 2.065 1.672 Παρατηρήσεις
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum

Sedum decumbens R.T. Clausen

 
Crassulaceae 18 15 Παρατηρήσεις
Sedum decumbens
Sedum decumbens
Sedum decumbens
Sedum decumbens

Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC.

 
Crassulaceae 343 289 Παρατηρήσεις
Sedum dendroideum
Sedum dendroideum
Sedum dendroideum
Sedum dendroideum

Sedum diffusum S. Watson

 
Crassulaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Sedum diffusum
Sedum diffusum
Sedum diffusum
Sedum diffusum

Sedum divergens S. Watson

 
Crassulaceae 14 13 Παρατηρήσεις
Sedum divergens
Sedum divergens
Sedum divergens
Sedum divergens

Sedum forsterianum Sm.

 
Crassulaceae 530 448 Παρατηρήσεις
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum

Sedum fragrans 't Hart

 
Crassulaceae 56 12 Παρατηρήσεις
Sedum fragrans
Sedum fragrans
Sedum fragrans
Sedum fragrans

Sedum furfuraceum Moran

 
Crassulaceae 39 34 Παρατηρήσεις
Sedum furfuraceum
Sedum furfuraceum
Sedum furfuraceum
Sedum furfuraceum

Sedum glaucophyllum R.T. Clausen

 
Crassulaceae 35 34 Παρατηρήσεις
Sedum glaucophyllum
Sedum glaucophyllum
Sedum glaucophyllum
Sedum glaucophyllum

Sedum goldmanii (Rose) Moran

 
Crassulaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Sedum goldmanii
Sedum goldmanii
Sedum goldmanii
Sedum goldmanii

Sedum gracile C.A. Mey.

 
Crassulaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Sedum gracile
Sedum gracile
Sedum gracile

Sedum greggii Hemsl.

 
Crassulaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Sedum greggii
Sedum greggii
Sedum greggii
Sedum greggii

Sedum hemsleanum Rose

 
Crassulaceae 13 10 Παρατηρήσεις
Sedum hemsleanum
Sedum hemsleanum
Sedum hemsleanum
Sedum hemsleanum

Sedum hernandezii J. Meyrán

 
Crassulaceae 161 149 Παρατηρήσεις
Sedum hernandezii
Sedum hernandezii
Sedum hernandezii
Sedum hernandezii
Loading...