Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Solanum acaule Bitter LC

 
Solanaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule

Solanum acerifolium Dunal

 
Solanaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium

Solanum aculeatissimum Jacq.

 
Solanaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Solanum aculeatissimum
Solanum aculeatissimum

Solanum aethiopicum L.

 
Solanaceae 35 24 Παρατηρήσεις
Solanum aethiopicum
Solanum aethiopicum
Solanum aethiopicum
Solanum aethiopicum

Solanum americanum Mill.

 
Solanaceae 3.375 2.526 Παρατηρήσεις
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum

Solanum amygdalifolium Steud.

 
Solanaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Solanum amygdalifolium
Solanum amygdalifolium
Solanum amygdalifolium

Solanum anceps Ruiz & Pav.

 
Solanaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Solanum anceps
Solanum anceps
Solanum anceps
Solanum anceps

Solanum anguivi Lam. LC

 
Solanaceae 29 8 Παρατηρήσεις
Solanum anguivi
Solanum anguivi
Solanum anguivi
Solanum anguivi

Solanum aphyodendron S. Knapp LC

 
Solanaceae 17 2 Παρατηρήσεις
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron

Solanum arboreum Dunal LC

 
Solanaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Solanum arboreum
Solanum arboreum
Solanum arboreum
Solanum arboreum

Solanum arundo Mattei

 
Solanaceae 26 12 Παρατηρήσεις
Solanum arundo
Solanum arundo
Solanum arundo
Solanum arundo

Solanum aturense Dunal LC

 
Solanaceae 22 4 Παρατηρήσεις
Solanum aturense
Solanum aturense
Solanum aturense
Solanum aturense

Solanum auriculatum Aiton

 
Solanaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Solanum auriculatum
Solanum auriculatum

Solanum aviculare G. Forst.

 
Solanaceae 118 100 Παρατηρήσεις
Solanum aviculare
Solanum aviculare
Solanum aviculare
Solanum aviculare

Solanum bahamense L. LC

 
Solanaceae 14 11 Παρατηρήσεις
Solanum bahamense
Solanum bahamense
Solanum bahamense
Solanum bahamense

Solanum betaceum Cav. DD

 
Solanaceae 445 282 Παρατηρήσεις
Solanum betaceum
Solanum betaceum
Solanum betaceum
Solanum betaceum

Solanum bonariense L.

 
Solanaceae 388 303 Παρατηρήσεις
Solanum bonariense
Solanum bonariense
Solanum bonariense
Solanum bonariense

Solanum campechiense L.

 
Solanaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Solanum campechiense
Solanum campechiense
Solanum campechiense
Solanum campechiense

Solanum candidum Lindl.

 
Solanaceae 19 7 Παρατηρήσεις
Solanum candidum
Solanum candidum
Solanum candidum
Solanum candidum

Solanum capsicoides All.

 
Solanaceae 36 28 Παρατηρήσεις
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides

Solanum carolinense L.

 
Solanaceae 865 707 Παρατηρήσεις
Solanum carolinense
Solanum carolinense
Solanum carolinense
Solanum carolinense

Solanum chacoense Bitter LC

 
Solanaceae 12 5 Παρατηρήσεις
Solanum chacoense
Solanum chacoense
Solanum chacoense
Solanum chacoense

Solanum chenopodioides Lam.

 
Solanaceae 945 667 Παρατηρήσεις
Solanum chenopodioides
Solanum chenopodioides
Solanum chenopodioides
Solanum chenopodioides

Solanum chrysotrichum Schltdl. LC

 
Solanaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Solanum chrysotrichum
Solanum chrysotrichum

Solanum circinatum Bohs

 
Solanaceae 31 8 Παρατηρήσεις
Solanum circinatum
Solanum circinatum
Solanum circinatum
Solanum circinatum

Solanum citrullifolium A. Braun

 
Solanaceae 12 4 Παρατηρήσεις
Solanum citrullifolium
Solanum citrullifolium
Solanum citrullifolium
Solanum citrullifolium

Solanum crispum Ruiz & Pav.

 
Solanaceae 103 74 Παρατηρήσεις
Solanum crispum
Solanum crispum
Solanum crispum
Solanum crispum

Solanum dimidiatum Raf.

 
Solanaceae 117 106 Παρατηρήσεις
Solanum dimidiatum
Solanum dimidiatum
Solanum dimidiatum
Solanum dimidiatum

Solanum diphyllum L.

 
Solanaceae 216 96 Παρατηρήσεις
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum

Solanum donianum Walp.

 
Solanaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Solanum donianum
Solanum donianum
Solanum donianum

Solanum douglasii Dunal

 
Solanaceae 71 65 Παρατηρήσεις
Solanum douglasii
Solanum douglasii
Solanum douglasii
Solanum douglasii

Solanum dulcamara L.

 
Solanaceae 8.307 6.346 Παρατηρήσεις
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara

Solanum elaeagnifolium Cav.

Solano
Solanaceae 940 760 Παρατηρήσεις
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium

Solanum erianthum D. Don

 
Solanaceae 72 49 Παρατηρήσεις
Solanum erianthum
Solanum erianthum
Solanum erianthum
Solanum erianthum

Solanum erythrotrichum Fernald

 
Solanaceae 12 3 Παρατηρήσεις
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum

Solanum fraxinifolium Dunal

 
Solanaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium

Solanum furcatum Dunal

 
Solanaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Solanum furcatum
Solanum furcatum
Solanum furcatum
Solanum furcatum

Solanum gayanum Dunal

 
Solanaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Solanum gayanum
Solanum gayanum
Solanum gayanum
Solanum gayanum

Solanum giganteum Jacq. LC

 
Solanaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Solanum giganteum
Solanum giganteum
Solanum giganteum
Solanum giganteum

Solanum granuloso-leprosum Dunal LC

 
Solanaceae 14 6 Παρατηρήσεις
Solanum granuloso-leprosum
Solanum granuloso-leprosum
Solanum granuloso-leprosum
Solanum granuloso-leprosum
Loading...