Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Topobea parasitica Aubl.

 
Melastomataceae 9 2 Παρατηρήσεις
Topobea parasitica
Topobea parasitica
Topobea parasitica
Topobea parasitica