Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Torenia asiatica L.

 
Linderniaceae 1 1 Παρατήρηση
Torenia asiatica

Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.

 
Linderniaceae 802 715 Παρατηρήσεις
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri