Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Trigonella anguina Delile

 
Leguminosae 12 4 Παρατηρήσεις
Trigonella anguina
Trigonella anguina
Trigonella anguina
Trigonella anguina

Trigonella arabica Delile

 
Leguminosae 5 3 Παρατηρήσεις
Trigonella arabica
Trigonella arabica
Trigonella arabica
Trigonella arabica
Trigonella balansae
Trigonella balansae
Trigonella balansae

Trigonella caerulea (L.) Ser.

 
Leguminosae 33 18 Παρατηρήσεις
Trigonella caerulea
Trigonella caerulea
Trigonella caerulea
Trigonella caerulea

Trigonella esculenta Willd.

 
Leguminosae 221 115 Παρατηρήσεις
Trigonella esculenta
Trigonella esculenta
Trigonella esculenta
Trigonella esculenta

Trigonella foenum-graecum L.

Τριγωνέλλα η Ελληνική
Leguminosae 136 114 Παρατηρήσεις
Trigonella foenum-graecum
Trigonella foenum-graecum
Trigonella foenum-graecum
Trigonella foenum-graecum

Trigonella stellata Forssk.

 
Leguminosae 18 5 Παρατηρήσεις
Trigonella stellata
Trigonella stellata
Trigonella stellata
Trigonella stellata