Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Triolena hirsuta
Triolena hirsuta
Triolena hirsuta
Triolena hirsuta