Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Vasconcellea cauliflora
Vasconcellea cauliflora
Vasconcellea cauliflora
Vasconcellea cauliflora

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 13 11 Παρατηρήσεις
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens