Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Vittaria ensiformis Sw.

 
Pteridaceae 13 2 Παρατηρήσεις
Vittaria ensiformis
Vittaria ensiformis
Vittaria ensiformis
Vittaria ensiformis

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria isoetifolia Bory

 
Pteridaceae 20 9 Παρατηρήσεις
Vittaria isoetifolia
Vittaria isoetifolia
Vittaria isoetifolia
Vittaria isoetifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 16 9 Παρατηρήσεις
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata