Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aegopodium

Aegopodium

6.870 5.507 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Ammi

Ammi

832 605 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Angelica

Angelica

6.392 4.416 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Apium

Apium

1.169 930 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Arracacia

Arracacia

5 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Astrantia

Astrantia

3.877 3.083 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Bunium

Bunium

92 50 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Bupleurum

Bupleurum

2.439 1.521 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Centella

Centella

418 372 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Chaerophyllum

Chaerophyllum

1.815 1.074 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Conium

Conium

5.286 4.074 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Crithmum

Crithmum

4.095 3.061 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Cryptotaenia

Cryptotaenia

143 122 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Daucus

Daucus

18.359 14.417 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Eryngium

Eryngium

3.220 2.509 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Falcaria

Falcaria

501 345 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Ferula

Ferula

1.839 1.340 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Foeniculum

Foeniculum

7.295 5.995 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Hacquetia

Hacquetia

12 10 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Heracleum

Heracleum

1.445 1.203 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Heteromorpha

Heteromorpha

30 11 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Laser

Laser

22 9 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Ligusticum

Ligusticum

53 41 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Myrrhis

Myrrhis

728 498 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Oenanthe

Oenanthe

34 15 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Petroselinum

Petroselinum

1.355 1.201 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Pimpinella

Pimpinella

2.057 1.400 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Sium

Sium

99 62 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Smyrnium

Smyrnium

3.914 2.744 Παρατηρήσεις
species_plural 2