Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aglaonema

Aglaonema

3.764 3.514 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Alocasia

Alocasia

3.407 3.100 Παρατηρήσεις
species_plural 8
Amorphophallus

Amorphophallus

237 168 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Anthurium

Anthurium

5.764 5.230 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Arisaema

Arisaema

1.584 1.418 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Arum

Arum

13.698 12.331 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Caladium

Caladium

3.809 3.635 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Calla

Calla

684 558 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Colocasia

Colocasia

2.194 1.952 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Cryptocoryne

Cryptocoryne

21 18 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Cyrtosperma

Cyrtosperma

13 6 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Dieffenbachia

Dieffenbachia

5.225 4.955 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Dracunculus

Dracunculus

880 697 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Epipremnum

Epipremnum

7.061 6.468 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Helicodiceros

Helicodiceros

109 26 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Lasia

Lasia

4 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Lemna

Lemna

142 91 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Monstera

Monstera

7.147 6.670 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Peltandra

Peltandra

94 81 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Philodendron

Philodendron

3.797 3.414 Παρατηρήσεις
species_plural 13
Pistia

Pistia

540 473 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Pothos

Pothos

2 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Sauromatum

Sauromatum

54 40 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Spathiphyllum

Spathiphyllum

331 312 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Syngonium

Syngonium

4.736 4.430 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Xanthosoma

Xanthosoma

507 447 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Zamioculcas

Zamioculcas

4.448 4.120 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Zantedeschia

Zantedeschia

5.838 5.197 Παρατηρήσεις
species_plural 4