Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Agarista

Agarista

3 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Arbutus

Arbutus

14.534 11.287 Παρατηρήσεις
2 είδος
Arctostaphylos

Arctostaphylos

2.016 1.478 Παρατηρήσεις
1 είδη
Arctous

Arctous

274 213 Παρατηρήσεις
1 είδη
Bejaria

Bejaria

32 20 Παρατηρήσεις
3 είδος
Calluna

Calluna

8.545 6.810 Παρατηρήσεις
1 είδη
Cassiope

Cassiope

254 219 Παρατηρήσεις
3 είδος
Cavendishia

Cavendishia

9 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Corema

Corema

192 126 Παρατηρήσεις
1 είδη
Daboecia

Daboecia

984 720 Παρατηρήσεις
1 είδη
Empetrum

Empetrum

1.113 920 Παρατηρήσεις
1 είδη
Enkianthus

Enkianthus

277 193 Παρατηρήσεις
3 είδος
Epigaea

Epigaea

166 144 Παρατηρήσεις
1 είδη
Erica

Erica

15.416 11.911 Παρατηρήσεις
14 είδος
Gaultheria

Gaultheria

1.405 1.163 Παρατηρήσεις
2 είδος
Gaylussacia

Gaylussacia

31 23 Παρατηρήσεις
2 είδος
Harrimanella

Harrimanella

27 22 Παρατηρήσεις
1 είδη
Kalmia

Kalmia

2.152 1.816 Παρατηρήσεις
3 είδος
Ledum

Ledum

403 325 Παρατηρήσεις
1 είδη
Lyonia

Lyonia

86 73 Παρατηρήσεις
3 είδος
Macleania

Macleania

17 9 Παρατηρήσεις
1 είδη
Oxydendrum

Oxydendrum

372 284 Παρατηρήσεις
1 είδη
Phyllodoce

Phyllodoce

232 168 Παρατηρήσεις
3 είδος
Pieris

Pieris

2.293 1.812 Παρατηρήσεις
2 είδος
Rhododendron

Rhododendron

20.083 14.714 Παρατηρήσεις
57 είδος
Vaccinium

Vaccinium

13.444 10.481 Παρατηρήσεις
13 είδος
Zenobia

Zenobia

40 28 Παρατηρήσεις
1 είδη