Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Aglaia

Aglaia

41 25 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aphanamixis

Aphanamixis

14 4 Παρατηρήσεις
1 είδη
Azadirachta

Azadirachta

1.229 884 Παρατηρήσεις
1 είδη
Cedrela

Cedrela

242 159 Παρατηρήσεις
1 είδη
Lansium

Lansium

16 10 Παρατηρήσεις
1 είδη
Melia

Melia

9.512 7.042 Παρατηρήσεις
1 είδη
Sandoricum

Sandoricum

29 16 Παρατηρήσεις
1 είδη
Toona

Toona

647 432 Παρατηρήσεις
2 είδος
Trichilia

Trichilia

173 92 Παρατηρήσεις
1 είδη