Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aegopodium podagraria L.

Αιγοπόδιο το ποδάγριο
Apiaceae 6.420 5.126 Παρατηρήσεις
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Ammi majus L.

 
Apiaceae 774 561 Παρατηρήσεις
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Angelica archangelica L.

Αγγελική αρχαγγελική
Apiaceae 767 559 Παρατηρήσεις
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 5.371 3.658 Παρατηρήσεις
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1.077 855 Παρατηρήσεις
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Arracacia xanthorrhiza Bancr.

 
Apiaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza

Astrantia major L.

 
Apiaceae 3.819 3.033 Παρατηρήσεις
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major

Astrantia maxima Pall.

 
Apiaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima

Bunium bulbocastanum L. LC

Βούνιον το βολβοκάστανον
Apiaceae 88 48 Παρατηρήσεις
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum

Bupleurum falcatum L.

 
Apiaceae 445 256 Παρατηρήσεις
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum

Bupleurum fruticosum L.

 
Apiaceae 1.294 824 Παρατηρήσεις
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum

Bupleurum ranunculoides L.

 
Apiaceae 266 148 Παρατηρήσεις
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides

Bupleurum rotundifolium L.

 
Apiaceae 292 197 Παρατηρήσεις
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium

Centella asiatica (L.) Urb. LC

 
Apiaceae 416 330 Παρατηρήσεις
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica

Chaerophyllum aureum L.

 
Apiaceae 420 213 Παρατηρήσεις
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum

Chaerophyllum bulbosum L.

 
Apiaceae 310 177 Παρατηρήσεις
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum

Chaerophyllum hirsutum L.

 
Apiaceae 933 601 Παρατηρήσεις
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum

Conium maculatum L.

Κώνειον το στικτόν
Apiaceae 4.832 3.731 Παρατηρήσεις
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum

Crithmum maritimum L.

Κρίταμο
Apiaceae 3.889 2.895 Παρατηρήσεις
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

 
Apiaceae 122 106 Παρατηρήσεις
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis

Cryptotaenia japonica Hassk.

 
Apiaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica

Daucus carota L.

Άγριο καρότο
Apiaceae 18.053 14.204 Παρατηρήσεις
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota

Eryngium alpinum L. NT

 
Apiaceae 624 420 Παρατηρήσεις
Eryngium alpinum
Eryngium alpinum
Eryngium alpinum
Eryngium alpinum

Eryngium bourgatii Gouan

 
Apiaceae 1.228 951 Παρατηρήσεις
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii

Eryngium giganteum M.Bieb.

 
Apiaceae 125 88 Παρατηρήσεις
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum

Eryngium planum L.

 
Apiaceae 908 757 Παρατηρήσεις
Eryngium planum
Eryngium planum
Eryngium planum
Eryngium planum

Eryngium yuccifolium Michx.

 
Apiaceae 265 228 Παρατηρήσεις
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium

Falcaria vulgaris Bernh.

 
Apiaceae 483 333 Παρατηρήσεις
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris

Ferula communis L. LC

Νάρθηκας
Apiaceae 1.379 1.010 Παρατηρήσεις
Ferula communis
Ferula communis
Ferula communis
Ferula communis

Foeniculum vulgare Mill.

Μάραθο
Apiaceae 6.917 5.693 Παρατηρήσεις
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Hacquetia epipactis (Scop.) DC.

 
Apiaceae 10 9 Παρατηρήσεις
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier LC

 
Apiaceae 1.364 1.132 Παρατηρήσεις
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum

Laser trilobum (L.) Borkh.

 
Apiaceae 21 8 Παρατηρήσεις
Laser trilobum
Laser trilobum
Laser trilobum
Laser trilobum

Ligusticum mutellina (L.) Crantz

 
Apiaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellina

Ligusticum scoticum L. LC

 
Apiaceae 46 35 Παρατηρήσεις
Ligusticum scoticum
Ligusticum scoticum
Ligusticum scoticum
Ligusticum scoticum

Myrrhis odorata (L.) Scop.

 
Apiaceae 668 452 Παρατηρήσεις
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata

Oenanthe javanica (Blume) DC. LC

 
Apiaceae 15 11 Παρατηρήσεις
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Μαϊντανός
Apiaceae 1.237 1.097 Παρατηρήσεις
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum

Pimpinella anisum L.

Γλυκάνισος
Apiaceae 53 44 Παρατηρήσεις
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum

Pimpinella major (L.) Huds.

 
Apiaceae 1.278 854 Παρατηρήσεις
Pimpinella major
Pimpinella major
Pimpinella major
Pimpinella major

Pimpinella saxifraga L.

 
Apiaceae 657 442 Παρατηρήσεις
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga

Sium latifolium L.

 
Apiaceae 55 39 Παρατηρήσεις
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium

Sium sisarum L.

 
Apiaceae 36 16 Παρατηρήσεις
Sium sisarum
Sium sisarum
Sium sisarum
Sium sisarum

Smyrnium olusatrum L.

Αγριοσέλινο
Apiaceae 2.556 1.803 Παρατηρήσεις
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum

Smyrnium perfoliatum L.

 
Apiaceae 490 316 Παρατηρήσεις
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum