Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Adonidia merrillii (Becc.) Becc. VU

 
Arecaceae 180 129 Παρατηρήσεις
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret

 
Arecaceae 28 17 Παρατηρήσεις
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida

Aiphanes minima (Gaertn.) Burret

 
Arecaceae 34 13 Παρατηρήσεις
Aiphanes minima
Aiphanes minima
Aiphanes minima
Aiphanes minima

Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

 
Arecaceae 33 22 Παρατηρήσεις
Allagoptera arenaria
Allagoptera arenaria
Allagoptera arenaria
Allagoptera arenaria

Areca catechu L.

 
Arecaceae 234 165 Παρατηρήσεις
Areca catechu
Areca catechu
Areca catechu
Areca catechu
Areca triandra
Areca triandra
Areca triandra
Areca triandra

Arenga engleri Becc.

 
Arecaceae 22 13 Παρατηρήσεις
Arenga engleri
Arenga engleri
Arenga engleri
Arenga engleri

Arenga microcarpa Becc.

 
Arecaceae 4 1 Παρατήρηση
Arenga microcarpa
Arenga microcarpa
Arenga microcarpa
Arenga microcarpa

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

 
Arecaceae 38 24 Παρατηρήσεις
Arenga pinnata
Arenga pinnata
Arenga pinnata
Arenga pinnata

Astrocaryum vulgare Mart. LC

 
Arecaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Astrocaryum vulgare
Astrocaryum vulgare
Astrocaryum vulgare
Astrocaryum vulgare

Attalea cohune Mart. LC

 
Arecaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Attalea cohune
Attalea cohune
Attalea cohune
Attalea cohune

Bactris gasipaes Kunth

Βακτρίς η γκασιπαές
Arecaceae 58 36 Παρατηρήσεις
Bactris gasipaes
Bactris gasipaes
Bactris gasipaes
Bactris gasipaes

Bactris guineensis (L.) H.E.Moore

 
Arecaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Bactris guineensis
Bactris guineensis
Bactris guineensis
Bactris guineensis

Borassus aethiopum Mart. LC

 
Arecaceae 49 30 Παρατηρήσεις
Borassus aethiopum
Borassus aethiopum
Borassus aethiopum
Borassus aethiopum

Borassus flabellifer L.

 
Arecaceae 51 40 Παρατηρήσεις
Borassus flabellifer
Borassus flabellifer
Borassus flabellifer
Borassus flabellifer

Brahea armata S.Watson LC

 
Arecaceae 286 186 Παρατηρήσεις
Brahea armata
Brahea armata
Brahea armata
Brahea armata

Brahea dulcis (Kunth) Mart. LC

 
Arecaceae 16 3 Παρατηρήσεις
Brahea dulcis
Brahea dulcis
Brahea dulcis
Brahea dulcis

Butia capitata (Mart.) Becc.

 
Arecaceae 301 238 Παρατηρήσεις
Butia capitata
Butia capitata
Butia capitata
Butia capitata

Butia yatay (Mart.) Becc.

 
Arecaceae 20 12 Παρατηρήσεις
Butia yatay
Butia yatay
Butia yatay
Butia yatay

Calamus viminalis Willd.

 
Arecaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Calamus viminalis
Calamus viminalis

Caryota mitis Lour. LC

 
Arecaceae 741 532 Παρατηρήσεις
Caryota mitis
Caryota mitis
Caryota mitis
Caryota mitis

Caryota urens L. LC

 
Arecaceae 258 203 Παρατηρήσεις
Caryota urens
Caryota urens
Caryota urens
Caryota urens
Chamaedorea elatior

Chamaedorea elegans Mart.

Χαμαιδώρεα
Arecaceae 1.171 1.047 Παρατηρήσεις
Chamaedorea elegans
Chamaedorea elegans
Chamaedorea elegans
Chamaedorea elegans

Chamaedorea ernesti-augusti H.Wendl.

 
Arecaceae 17 13 Παρατηρήσεις
Chamaedorea ernesti-augusti
Chamaedorea ernesti-augusti
Chamaedorea ernesti-augusti
Chamaedorea ernesti-augusti

Chamaedorea oblongata Mart. VU

 
Arecaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Chamaedorea oblongata
Chamaedorea oblongata
Chamaedorea oblongata
Chamaedorea oblongata

Chamaedorea seifrizii Burret LC

Χαμαιδώρεα
Arecaceae 2.023 1.790 Παρατηρήσεις
Chamaedorea seifrizii
Chamaedorea seifrizii
Chamaedorea seifrizii
Chamaedorea seifrizii

Chamaedorea tepejilote Liebm. LC

 
Arecaceae 133 62 Παρατηρήσεις
Chamaedorea tepejilote
Chamaedorea tepejilote
Chamaedorea tepejilote
Chamaedorea tepejilote

Chamaerops humilis L. LC

Χαμαίρωπας χαμηλός
Arecaceae 4.216 3.213 Παρατηρήσεις
Chamaerops humilis
Chamaerops humilis
Chamaerops humilis
Chamaerops humilis

Cocos nucifera L.

Κοκοφοίνικας
Arecaceae 1.988 1.610 Παρατηρήσεις
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera

Copernicia alba Morong LC

 
Arecaceae 23 14 Παρατηρήσεις
Copernicia alba
Copernicia alba
Copernicia alba
Copernicia alba

Corypha umbraculifera L. DD

 
Arecaceae 181 101 Παρατηρήσεις
Corypha umbraculifera
Corypha umbraculifera
Corypha umbraculifera
Corypha umbraculifera

Corypha utan Lam. LC

 
Arecaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Corypha utan
Corypha utan
Corypha utan
Corypha utan

Cyrtostachys renda Blume

 
Arecaceae 270 192 Παρατηρήσεις
Cyrtostachys renda
Cyrtostachys renda
Cyrtostachys renda
Cyrtostachys renda

Desmoncus polyacanthos Mart.

 
Arecaceae 1 1 Παρατήρηση
Desmoncus polyacanthos

Dictyosperma album (Bory) Scheff.

 
Arecaceae 196 89 Παρατηρήσεις
Dictyosperma album
Dictyosperma album
Dictyosperma album
Dictyosperma album
Loading...