Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Alnus cordata (Loisel.) Duby LC

 
Betulaceae 1.545 979 Παρατηρήσεις
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. LC

 
Betulaceae 8.540 6.334 Παρατηρήσεις
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

Alnus incana (L.) Moench LC

 
Betulaceae 1.081 741 Παρατηρήσεις
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana

Alnus japonica (Thunb.) Steud. LC

 
Betulaceae 91 58 Παρατηρήσεις
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica

Alnus serrulata (Aiton) Willd. LC

 
Betulaceae 21 10 Παρατηρήσεις
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata

Alnus subcordata C.A.Mey. LC

 
Betulaceae 19 8 Παρατηρήσεις
Alnus subcordata
Alnus subcordata
Alnus subcordata
Alnus subcordata

Betula nigra L. LC

 
Betulaceae 241 155 Παρατηρήσεις
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra

Betula papyrifera Marshall LC

 
Betulaceae 221 138 Παρατηρήσεις
Betula papyrifera
Betula papyrifera
Betula papyrifera
Betula papyrifera

Betula pendula Roth LC

 
Betulaceae 7.398 5.228 Παρατηρήσεις
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Betula pubescens Ehrh. LC

 
Betulaceae 1.413 1.021 Παρατηρήσεις
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Betula pumila L. LC

 
Betulaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Betula pumila
Betula pumila
Betula pumila
Betula pumila

Carpinus betulus L. LC

 
Betulaceae 11.447 9.093 Παρατηρήσεις
Carpinus betulus
Carpinus betulus
Carpinus betulus
Carpinus betulus

Carpinus caroliniana Walter LC

 
Betulaceae 101 67 Παρατηρήσεις
Carpinus caroliniana
Carpinus caroliniana
Carpinus caroliniana
Carpinus caroliniana

Carpinus japonica Blume DD

 
Betulaceae 17 9 Παρατηρήσεις
Carpinus japonica
Carpinus japonica
Carpinus japonica
Carpinus japonica

Corylus americana Walter LC

 
Betulaceae 6 5 Παρατηρήσεις
Corylus americana
Corylus americana
Corylus americana
Corylus americana

Corylus avellana L. LC

 
Betulaceae 12.284 9.887 Παρατηρήσεις
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana

Corylus colurna L. LC

 
Betulaceae 1.488 1.069 Παρατηρήσεις
Corylus colurna
Corylus colurna
Corylus colurna
Corylus colurna

Corylus fargesii (Franch.) C.K.Schneid. LC

 
Betulaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Corylus fargesii
Corylus fargesii
Corylus fargesii
Corylus fargesii