Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Carica papaya L. DD

Παπάγια
Caricaceae 2.517 2.039 Παρατηρήσεις
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya

Carica x pentagona Heilborn

 
Caricaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Carica x pentagona
Carica x pentagona

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens