Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Cedrela odorata L.VU
Τρωτό

 
258 170 Παρατηρήσεις
Meliaceae
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata

Melia azedarach L.LC
Χαμηλού κινδύνου

Mavrommata
9.782 7.262 Παρατηρήσεις
Meliaceae
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach