Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 16 12 Παρατηρήσεις
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Azadirachta indica A.Juss. LC

 
Meliaceae 852 605 Παρατηρήσεις
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica

Cedrela odorata L. VU

 
Meliaceae 166 97 Παρατηρήσεις
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata

Melia azedarach L. LC

Mavrommata
Meliaceae 7.003 5.161 Παρατηρήσεις
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

Toona ciliata M.Roem.

 
Meliaceae 61 33 Παρατηρήσεις
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata

Toona sinensis (Juss.) M.Roem. LC

 
Meliaceae 250 160 Παρατηρήσεις
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis

Trichilia dregeana Sond. LC

 
Meliaceae 135 66 Παρατηρήσεις
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana