Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Azadirachta indica A.Juss. LC

 
Meliaceae 538 374 Παρατηρήσεις
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica

Cedrela odorata L. VU

 
Meliaceae 79 49 Παρατηρήσεις
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata

Melia azedarach L. LC

Mavrommata
Meliaceae 5.027 3.680 Παρατηρήσεις
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. LC

 
Meliaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape

Toona ciliata M.Roem.

 
Meliaceae 25 16 Παρατηρήσεις
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata

Toona sinensis (Juss.) M.Roem. LC

 
Meliaceae 120 70 Παρατηρήσεις
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis

Trichilia dregeana Sond. LC

 
Meliaceae 117 53 Παρατηρήσεις
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana