Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman

 
Musaceae 50 38 Παρατηρήσεις
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman LC

 
Musaceae 208 163 Παρατηρήσεις
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum

Musa acuminata Colla LC

Μπανανια
Musaceae 1.659 1.406 Παρατηρήσεις
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

 
Musaceae 12 10 Παρατηρήσεις
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana

Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma

 
Musaceae 203 148 Παρατηρήσεις
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae 9 9 Παρατηρήσεις
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa spp.

 
Musaceae 22 6 Παρατηρήσεις
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude

 
Musaceae 204 111 Παρατηρήσεις
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina

Musa x paradisiaca L.

 
Musaceae 244 183 Παρατηρήσεις
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca