Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Angelonia angustifolia Benth.

 
Plantaginaceae 436 356 Παρατηρήσεις
Angelonia angustifolia
Angelonia angustifolia
Angelonia angustifolia
Angelonia angustifolia

Antirrhinum hispanicum Chav.

 
Plantaginaceae 50 16 Παρατηρήσεις
Antirrhinum hispanicum
Antirrhinum hispanicum
Antirrhinum hispanicum
Antirrhinum hispanicum

Antirrhinum majus L.

Σκυλάκι
Plantaginaceae 9.039 7.559 Παρατηρήσεις
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus

Antirrhinum molle L.

 
Plantaginaceae 63 37 Παρατηρήσεις
Antirrhinum molle
Antirrhinum molle
Antirrhinum molle
Antirrhinum molle

Bacopa monnieri (L.) Wettst. LC

Μπακόπα του Μονιέ
Plantaginaceae 68 43 Παρατηρήσεις
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri

Chelone glabra L. LC

 
Plantaginaceae 317 294 Παρατηρήσεις
Chelone glabra
Chelone glabra
Chelone glabra
Chelone glabra

Digitalis ferruginea L.

 
Plantaginaceae 188 125 Παρατηρήσεις
Digitalis ferruginea
Digitalis ferruginea
Digitalis ferruginea
Digitalis ferruginea

Digitalis grandiflora Mill.

 
Plantaginaceae 1.188 875 Παρατηρήσεις
Digitalis grandiflora
Digitalis grandiflora
Digitalis grandiflora
Digitalis grandiflora

Digitalis lanata Ehrh.

 
Plantaginaceae 77 58 Παρατηρήσεις
Digitalis lanata
Digitalis lanata
Digitalis lanata
Digitalis lanata

Digitalis lutea L.

 
Plantaginaceae 1.740 1.227 Παρατηρήσεις
Digitalis lutea
Digitalis lutea
Digitalis lutea
Digitalis lutea

Digitalis purpurea L.

 
Plantaginaceae 14.457 12.452 Παρατηρήσεις
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea

Erinus alpinus L.

 
Plantaginaceae 969 684 Παρατηρήσεις
Erinus alpinus
Erinus alpinus
Erinus alpinus
Erinus alpinus

Globularia cordifolia L.

 
Plantaginaceae 1.058 826 Παρατηρήσεις
Globularia cordifolia
Globularia cordifolia
Globularia cordifolia
Globularia cordifolia

Globularia repens Lam.

 
Plantaginaceae 381 242 Παρατηρήσεις
Globularia repens
Globularia repens
Globularia repens
Globularia repens

Gratiola officinalis L. LC

 
Plantaginaceae 211 111 Παρατηρήσεις
Gratiola officinalis
Gratiola officinalis
Gratiola officinalis
Gratiola officinalis

Hebe franciscana (Eastw.) Souster

 
Plantaginaceae 84 80 Παρατηρήσεις
Hebe franciscana
Hebe franciscana
Hebe franciscana
Hebe franciscana

Linaria dalmatica (L.) Mill.

 
Plantaginaceae 80 57 Παρατηρήσεις
Linaria dalmatica
Linaria dalmatica
Linaria dalmatica
Linaria dalmatica

Linaria purpurea (L.) Mill.

 
Plantaginaceae 1.656 1.311 Παρατηρήσεις
Linaria purpurea
Linaria purpurea
Linaria purpurea
Linaria purpurea

Lophospermum erubescens D.Don

 
Plantaginaceae 54 22 Παρατηρήσεις
Lophospermum erubescens
Lophospermum erubescens
Lophospermum erubescens
Lophospermum erubescens

Maurandya barclayana Lindl.

 
Plantaginaceae 24 10 Παρατηρήσεις
Maurandya barclayana
Maurandya barclayana
Maurandya barclayana
Maurandya barclayana

Penstemon barbatus (Cav.) Roth

 
Plantaginaceae 425 333 Παρατηρήσεις
Penstemon barbatus
Penstemon barbatus
Penstemon barbatus
Penstemon barbatus

Penstemon davidsonii Greene

 
Plantaginaceae 73 69 Παρατηρήσεις
Penstemon davidsonii
Penstemon davidsonii
Penstemon davidsonii
Penstemon davidsonii
Penstemon fruticosus
Penstemon fruticosus
Penstemon fruticosus
Penstemon fruticosus

Penstemon hartwegii Benth.

 
Plantaginaceae 61 48 Παρατηρήσεις
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii

Penstemon hirsutus (L.) Willd.

 
Plantaginaceae 74 61 Παρατηρήσεις
Penstemon hirsutus
Penstemon hirsutus
Penstemon hirsutus
Penstemon hirsutus
Russelia equisetiformis
Russelia equisetiformis
Russelia equisetiformis
Russelia equisetiformis

Veronica americana Schwein. ex Benth. LC

 
Plantaginaceae 79 72 Παρατηρήσεις
Veronica americana
Veronica americana
Veronica americana
Veronica americana

Veronica beccabunga L. LC

 
Plantaginaceae 1.224 921 Παρατηρήσεις
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga

Veronica longifolia L.

 
Plantaginaceae 643 487 Παρατηρήσεις
Veronica longifolia
Veronica longifolia
Veronica longifolia
Veronica longifolia

Veronica prostrata L.

 
Plantaginaceae 488 391 Παρατηρήσεις
Veronica prostrata
Veronica prostrata
Veronica prostrata
Veronica prostrata

Veronica spicata L.

 
Plantaginaceae 2.049 1.643 Παρατηρήσεις
Veronica spicata
Veronica spicata
Veronica spicata
Veronica spicata

Veronicastrum virginicum (L.) Farw.

 
Plantaginaceae 555 446 Παρατηρήσεις
Veronicastrum virginicum
Veronicastrum virginicum
Veronicastrum virginicum
Veronicastrum virginicum