Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 765 602 Παρατηρήσεις
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 Παρατηρήσεις
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 53 22 Παρατηρήσεις
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Arundo donax L. LC

Kalami
Poaceae 1.744 1.366 Παρατηρήσεις
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 720 553 Παρατηρήσεις
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena brevis Roth

 
Poaceae 1 1 Observation
Avena brevis

Avena nuda L.

 
Poaceae 1 1 Observation
Avena nuda

Avena sativa L.

Βρώμη
Poaceae 863 724 Παρατηρήσεις
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Bambusa bambos (L.) Voss

 
Poaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Bambusa bambos
Bambusa bambos

Bambusa oldhamii Munro

 
Poaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Bambusa oldhamii
Bambusa oldhamii
Bambusa oldhamii
Bambusa oldhamii

Bambusa tulda Roxb.

 
Poaceae 8 8 Παρατηρήσεις
Bambusa tulda
Bambusa tulda
Bambusa tulda
Bambusa tulda

Bambusa tuldoides Munro

 
Poaceae 32 13 Παρατηρήσεις
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides

Bambusa vulgaris Schrad.

 
Poaceae 155 115 Παρατηρήσεις
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 286 144 Παρατηρήσεις
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Brachiaria ramosa (L.) Stapf LC

 
Poaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 187 118 Παρατηρήσεις
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum

Briza maxima L.

 
Poaceae 1.145 973 Παρατηρήσεις
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza media L.

 
Poaceae 509 408 Παρατηρήσεις
Briza media
Briza media
Briza media
Briza media

Briza minor L.

 
Poaceae 214 175 Παρατηρήσεις
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

 
Poaceae 75 37 Παρατηρήσεις
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea

Calamagrostis canescens (Weber) Roth

 
Poaceae 53 34 Παρατηρήσεις
Calamagrostis canescens
Calamagrostis canescens
Calamagrostis canescens
Calamagrostis canescens

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

 
Poaceae 1.185 893 Παρατηρήσεις
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Chasmanthium latifolium
Chasmanthium latifolium
Chasmanthium latifolium
Chasmanthium latifolium

Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb.

 
Poaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda

Chusquea culeou É.Desv.

 
Poaceae 48 25 Παρατηρήσεις
Chusquea culeou
Chusquea culeou
Chusquea culeou
Chusquea culeou

Coix lacryma-jobi L.

 
Poaceae 223 132 Παρατηρήσεις
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi

Dactylis glomerata L.

 
Poaceae 5.365 4.323 Παρατηρήσεις
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Dendrocalamus asper (Schult.) Backer

 
Poaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Dendrocalamus asper
Dendrocalamus asper
Dendrocalamus asper
Dendrocalamus asper

Dendrocalamus giganteus Munro LC

 
Poaceae 90 48 Παρατηρήσεις
Dendrocalamus giganteus
Dendrocalamus giganteus
Dendrocalamus giganteus
Dendrocalamus giganteus

Eleusine coracana (L.) Gaertn.

 
Poaceae 22 18 Παρατηρήσεις
Eleusine coracana
Eleusine coracana
Eleusine coracana
Eleusine coracana

Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth

 
Poaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Eriochloa villosa
Eriochloa villosa
Eriochloa villosa
Eriochloa villosa

Fargesia murielae (Gamble) T.P.Yi

 
Poaceae 88 74 Παρατηρήσεις
Fargesia murielae
Fargesia murielae
Fargesia murielae
Fargesia murielae

Fargesia robusta T.P.Yi

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Fargesia robusta
Fargesia robusta
Fargesia robusta
Fargesia robusta

Festuca arundinacea Schreb.

 
Poaceae 15 11 Παρατηρήσεις
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea

Festuca glauca Vill.

 
Poaceae 515 459 Παρατηρήσεις
Festuca glauca
Festuca glauca
Festuca glauca
Festuca glauca

Festuca heterophylla Lam.

 
Poaceae 51 32 Παρατηρήσεις
Festuca heterophylla
Festuca heterophylla
Festuca heterophylla
Festuca heterophylla

Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin

 
Poaceae 14 13 Παρατηρήσεις
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Loading...