Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 8 8 Παρατηρήσεις
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 248 190 Παρατηρήσεις
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia dealbata Link

 
Fabaceae 3.023 2.372 Παρατηρήσεις
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

 
Fabaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 416 324 Παρατηρήσεις
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

 
Fabaceae 98 66 Παρατηρήσεις
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia paradoxa DC.

 
Fabaceae 17 9 Παρατηρήσεις
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don

 
Fabaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 152 108 Παρατηρήσεις
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

Akakia
Fabaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna