Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 606 424 Παρατηρήσεις
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 15 6 Παρατηρήσεις
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1.088 769 Παρατηρήσεις
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana