Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Acanthus hirsutus Boiss.

 
Acanthaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus

Acanthus mollis L.

Akantha
Acanthaceae 10.988 9.257 Παρατηρήσεις
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acanthus spinosus L.

Κούκλα
Acanthaceae 2.691 2.236 Παρατηρήσεις
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus