Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 35 12 Παρατηρήσεις
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia