Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 233 193 Παρατηρήσεις
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum