Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aeonium arboreum Webb & Berthel.

Αιώνιο
Crassulaceae 4.594 4.200 Παρατηρήσεις
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae 1.171 1.099 Παρατηρήσεις
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 3.508 3.257 Παρατηρήσεις
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium spp.

 
Crassulaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.