Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Aeonium arboreum Webb & Berthel.

Αιώνιο
5.303 4.842 Παρατηρήσεις
Crassulaceae
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.

 
305 227 Παρατηρήσεις
Crassulaceae
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense

Aeonium castello-paivae Bolle

 
1.438 1.343 Παρατηρήσεις
Crassulaceae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
3.991 3.682 Παρατηρήσεις
Crassulaceae
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium spp.

 
4 4 Παρατηρήσεις
Crassulaceae
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.