Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aeonium arboreum Webb & Berthel.

Αιώνιο
Crassulaceae 3.600 3.309 Παρατηρήσεις
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. VU

 
Crassulaceae 42 38 Παρατηρήσεις
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae 830 784 Παρατηρήσεις
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2.862 2.658 Παρατηρήσεις
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium spp.

 
Crassulaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.