Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aerides odorata Lour.

 
Orchidaceae 13 11 Παρατηρήσεις
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata