Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Agave americana L. LC

Αθάνατος
Asparagaceae 6.706 6.049 Παρατηρήσεις
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana

Agave sisalana Perrine

Σιζάλ
Asparagaceae 792 627 Παρατηρήσεις
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave tequilana F.A.C.Weber

 
Asparagaceae 48 29 Παρατηρήσεις
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana

Agave univittata Haw. LC

 
Asparagaceae 152 138 Παρατηρήσεις
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata

Agave victoriae-reginae T.Moore LC

 
Asparagaceae 391 311 Παρατηρήσεις
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 457 404 Παρατηρήσεις
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara

Agave xylonacantha Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 12 9 Παρατηρήσεις
Agave xylonacantha
Agave xylonacantha
Agave xylonacantha
Agave xylonacantha