Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1.624 1.438 Παρατηρήσεις
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum