Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 13 10 Παρατηρήσεις
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata