Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Aglaonema commutatum Schott

 
Araceae 3.967 3.694 Παρατηρήσεις
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema costatum N.E.Br.

 
Araceae 143 141 Παρατηρήσεις
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum

Aglaonema modestum Schott ex Engl.

 
Araceae 153 139 Παρατηρήσεις
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum